FOR STUDENTER

Studenter er svært viktige for oss i Bergen Servering. Hver høst står vi for den største, beste og mest profesjonelle fadderuken i hele Bergen.
Resten av året samarbeider vi med studentorganisasjoner gjennom sponsorbidrag, fester og event-koordinering. Våre utesteder er studentvennlige og per i dag har vi gode avtaler med nesten alle av byens skoler.
For mer informasjon om vårt unike samarbeid med Bergens studenter, planlegging av skole-event eller koordinering av høstens fadderuke, vennligst ta kontakt på e-post studentansvarlig@bergenservering.no